Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 21.10.2020 13:29!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/092/2020-EIS
Izsoles sākums:
21.09.2020
Pieteikties var līdz:
11.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Krima Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 1 320.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Mārim Graudiņam piederošā nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas „Nākotnes 1” – 1, Puikules stacija, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, ar kadastra numuru 6648 900 0008, reģistrētu Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.229 1, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.1 63 m2 platībā un 63/126 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamās daļas) novērtējums: 400,00 EUR. Izsoles sākumcena: 400,00 EUR. Izsoles solis: 40,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 21.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 21.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 11.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 40,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. 26681959.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi