Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00009/009/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 650.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 500.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 6 700.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 15-4, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 6528, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.15 ar kopējo platību 48,7 m² un kopīpašuma 487/21711 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020093007) un zemes (kadastra apzīmējums 17000020093).

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Olga Trofimova. Piedzinējs - SIA "GelvoraSergel", juridiskā adrese - Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012.

Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 6500,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 650,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 02.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 02.jūlijs plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi