Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/024/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.12.2019
Pieteikties var līdz:
31.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meldere Kristīne, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 2 050.00

Objekta informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE             Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta – Rēzeknes iela 33A, Krāslava, Krāslavas novads, pārdod otrajā izsolē Jurijam Bolhovitinam piederošo nekustamo īpašumu ½ domājamo daļu Birstalas, nekustamais īpašums sastāv no:  viena zemes gabala 5,00 ha, pēc adreses: "Birstalas", Medumu pag., Daugavpils nov., kadastra Nr. 4472 009 0070. Pamats: zvērināta notāra akts par mantojuma lietas izbeigšanu. Kreditors: as “Swedbank”, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, Salaspils novada dome, adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils. Nekustamā īpašuma novērtējums ½ domājamai daļai ir  2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma sākumcena izsolē 1500,00 EUR. Izsoles solis ir 50,00 EUR.           Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.           Izsoles sākums ir 2019.gada 11.decembrī plkst. 13-00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 10.janvārī plkst. 13-00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 31.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi