Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/027/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.02.2021
Pieteikties var līdz:
15.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 500.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Jāņa Zinkeviča piederošajam īpašumam nekustamajam īpašumam- neapbūvēts zemes gabals, ar kadastra numuru 7611 003 1202 un kopējo platību 1638 m2,  pēc adreses Rīgas ielā 22, Līvānos, Līvānu novadā, reģistrēts Valsts Zemes dienestā. Parādnieks: Jānis Zinkevičs, Jubileja 229, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Piedzinējs: Līvānu novada dome, reģ.Nr. 90000065595. Īpašuma izsoles sākumcena 3500,00 EUR. Izsoles solis- 100,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2021.gada 23.februārī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2021.gada 25.martā pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 350,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi