Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00007/054/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Keršteine Ilga, ZTI
Adrese:
Uzvaras prospekts 1C, Baloži, LV-2128
Telefons:
67705659
E-pasts:
ilga.kersteine@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 21 000.00
Izsoles solis:
€ 210.00
Nosolītā cena :
€ 25 200.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, ar prakses vietu Uzvaras prospektā 1C, Baložos, Ķekavas novadā, pārdod pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) Aļinai Savickai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aviācijas ielā 23 k-1-35, Rīgā, kadastra Nr.0100 915 3792, un sastāv no dzīvokļa Nr.35 37,7 m(2) platībā un 377/37760 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.  

Piedzinējs:

 AAS BTA Baltic Insurance Company, reģistrācijas Nr.40103840140, Sporta iela 11, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums – 21000,00 EUR.

Izsoles sākumcena – 21000,00 EUR.

Izsoles solis – 210,00 EUR.

Izsoles sākums 2024.gada 30.aprīlī plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums 2024.gada 30.maijā plkst. 13.00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2024.gada 20.maijam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā LV38TREL919904400300B, Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2100,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi