Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00025/032/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 11 180.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 111 800.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Aktuālais solījums:
€ 241 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Rēzeknes pulka ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 6506, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 13000076506) 838 kv.m platībā uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 13000076506005) un saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 13000076506007). Īpašnieki: Anna Emīlija Maligina, PŪCĒNI, SIA, Lāčplēša iela 2-6, Rīga. Novērtējums – 111800,00 EUR. Izsoles sākumcena – 111800,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 08.07.2020. Izsoles noslēgums 07.08.2020. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 11180,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties – https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi