Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00011/044/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vaivods Rihards, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 56 250.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta – Rīga, Lāčplēša 75, otrajā izsolē pārdod SIA “BUTO YACHT”, juridiskā adrese – Gobas iela 16-86, Rīga, piederošo kustamo mantu: kutera korpusu būvniecības stadijā. Kustamās mantas novērtējums 75000,00 EUR, izsoles sākumcena 56250,00. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21,00 %. Personai, kura vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma – 7500,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un mantas nosaukumu. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 2. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 2. jūlija plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām – 67467179.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi