Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 500.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē parādnieka Oļega Homčenko piederošo nekustamo īpašumu – "Apses", Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra Nr. 6868 009 0219, nekustamais īpašums sastāv no trim zemes gabaliem, kopējā platība 1,24Ha, īpašuma tiesības reģistrētas  Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 275.  Parādnieks Oļega Homčenko,  90429 Nurnberg Raabstrasse 22-101 GERMANY, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 2-69, Rīga, LV-1082. Piedzinējs: AS Citadele banka, reģistrācijas Nr.  40103303559.     Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 600,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.      Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 50,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020. gada 17. janvāris pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 17. februāris pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 6. februārim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 60,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi