Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00036/084/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
€ 15 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Kristapam Kalnozolam piederošajam  īpašumam Staburaga iela 5A, Jūrmala, kadastra Nr.13000207410.  Piedzinējs: SIA Kalnozols un partneri (Zaļā iela 3-1A, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1269 kvm. Par zemes iegūšanu īpašumā atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un citos likumos noteiktiem ierobežojumiem ir atbildīgi paši izsoles dalībnieki (CPL 607.panta trešā daļa). Nekustamā īpašuma novērtējums 14000,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 14000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 08.07.2020. un noslēgsies 07.08.2020. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2020. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 1400,00 EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 62004477

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi