Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00014/059/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Lazdāns Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 570.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 700.00
Izsoles solis:
€ 157.00
Nosolītā cena:
€ 20 410.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 11, un 384/30442 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 2, Rīga, kadastra  numurs 0100 912 8996. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Vadim Ofitserov, piedzinējs – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 15700,00 EUR, izsoles sākumcena – 15700,00 EUR. Izsoles solis – 157,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 30.09.2019.g. ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, saņēmējs Jānis Lazdans, reģ. Nr. 27126912604, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1570,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 10.09.2019.g., izsoles noslēguma datums un laiks - 10.10.2019.g. plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi