Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/018/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.10.2019
Pieteikties var līdz:
31.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Joffe Jūlija, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 930.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 975.00
Izsoles solis:
€ 70.00
Nosolītā cena:
€ 7 045.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe,prakses vieta:Rīgas ielā 64,Daugavpilī, rīko 2.izsoli Sarmītei Slūkai piederošajam nekustamajam īpašumam,kas atrodas “Boņuks”,Sīļukalna pag.,Riebiņu nov., kad.Nr.76780030525,nod.Nr.4209.Piedzinējs A/S”SEB banka”,Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag..Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,43ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm.   Nekustamā īpašuma novērtējums EUR9300,izsoles sākumcena EUR6975. Izsoles solis EUR70. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole sāksies 11.10.2019. plkst.13.00. un noslēgsies 11.11.2019. plkst.13.00. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē,jāpieteic savas prasības  tiesā līdz izsoles dienai.Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nepieciešams līdz 31.10.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR930 ZTI Jūlijas Joffes, reģ.Nr.22027110275, depozīta kontā: konta Nr.LV60TREL9199013001000,Valsts kase kods TRELLV22,EKK F22010010, un, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi