Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:12!
Sludinājuma reģ.nr:
00052/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 13 500.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Guntaram Deģim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Robežu ielā 20 – 8, Robežniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinēji: SIA Liepājas Rokāde 2, adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 20/24 – 2, Liepāja un Grobiņas novada dome, adrese – Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 65,8 m2 un 658/17918 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 439 8, kadastra Nr. 6460 900 0202. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 6 000,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 600,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 18.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 17.septembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi