Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:19!
Sludinājuma reģ.nr:
00056/008/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 800.00
Izsoles solis:
€ 1 880.00
Nosolītā cena:
€ 48 880.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Mārtiņam Ruķerim piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Roņu ielā 6B. Nekustamais īpašums sastāv no būves (kadastra apzīmējums 17000300002001) – ražošanas ēkas ar platību 1490 kv.m. -  un būves (kadastra apzīmējums 17000300002002) – nolikatvas ēkas ar platību 1299,6 kv.m.. Piedzinējs –valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena  18800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1880 EUR. Izsole sāksies 2020. gada 15.decembrī un noslēgsies 2021. gada 14.janvārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 4.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1880,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi