Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/107/2020-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2020
Pieteikties var līdz:
05.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 600.00
Izsoles solis:
€ 230.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Natālijai Simonovai piederošā nekustamā īpašuma Gaismas iela 3 - 12, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5448 900 0218, pirmo izsoli. Piedzinējs – Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 72,6 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 726/19361 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 54480060424001) un zemes (kadastra apzīmējums 54480060424). Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 4600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 4600,00. Izsoles solis - EUR 230,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 14. februārī un izsoles noslēgums - 2020. gada 16. martā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 460,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi