Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 21.10.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00014/097/2020-EIS
Izsoles sākums:
21.09.2020
Pieteikties var līdz:
11.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaktiņa Ineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 580.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 800.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 15 400.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Mārtiņam Bondaram piederošo ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Tīrmeži, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 6625 003 0186. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6 ha, dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām. Piedzinējs: AS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums  un izsoles sākumcena 5800 EUR. Izsoles solis 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 21.09.2020. un noslēgsies 21.10.2020. plkst.13:00.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.10.2020. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu 580 EUR ZTI Inetas Kaktiņas Reģ.Nr.05066012657 depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 64250165.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi