Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00028/005/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Adrese:
Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63422002; 22016616
E-pasts:
agnese.bike@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena :
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādnieka Gunāra Afanasjeva daļu laulāto kopmantā – nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu, kas atrodas Piltenes ielā 1 – 2N, Liepājā.

Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese – Raiņa bulvāris 15, Rīga, SIA Julianus Portfolio, juridiskā adrese – Turaidas iela 3, Rīga,  Rēzeknes valstspilsētas pāsvaldības pārvalde Sociālais dienests, juridiskā adrese – Zemnieku iela 16A, Rēzekne, Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese – Talejas iela 1, Rīga.

Viss nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamas telpas ar kopējo platību 157,8 m un 1578/20086 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2616 NT9, kadastra Nr. 1700 902 9374.

Nekustamā īpašuma (½ domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 2600,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums – 2024.gada 30.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024.gada 30.maijs plkst.13:00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 20.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 260,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē.

Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē.  

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi