Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 07.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00037/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 010.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 575.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 7 875.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniecei Ingai Maļutkinai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājas ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā. Piedzinēji: AS SEB Banka, adrese – Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Aizputes novada dome, adrese – Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2944 m2 un būves, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000038941, kadastra Nr. 6405 004 0067. Uz zemes gabala atrodas pagraba ēka ar kadastra apzīmējumu 6405 004 0067 002, kura nav reģistrēta zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 10 100,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 7 575,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 28.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1 010,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 8.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 7.augusts plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi