Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00071/005/2021-EIS
Izsoles sākums:
24.08.2021
Pieteikties var līdz:
13.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
23.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Adrese:
Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63422002; 22016616
E-pasts:
agnese.bike@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 375.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aleksejam Deņisovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 31 – 5, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Piedzinēji: SIA  Priekules nami, juridiskā adrese – Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, Priekules novada pašvaldība, adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 19,6 m2 un 196/2351 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 218 5, kadastra Nr. 6415 900 0313. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 375,00 EUR. Izsoles solis 20,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 13.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 50,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 24.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 23.septembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi