Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/106/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 330.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 300.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Astrai Čīčai piederošo nekustamo īpašumu.Piedzinējs: SIA Dobeles namsaimnieks, reģ.Nr. 48503021348, Zaļā iela 3, Dobele, LV-3701.Nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma, kas izvietots hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā 39,5 m² kopējā platībā kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 395/9158 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0046 001, zemes ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0046, pēc adreses Priežu iela 14-6, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., kadastra numurs 4646 900 0540, reģistrēts Auru  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 450 6.Nekustamā īpašuma novērtējums- 3300.00 EURIzsoles sākumcena- 3300.00 EUR.Izsoles solis- 200.00 EURIzsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.Izsoles sākums 25.02.2020 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 26.03.2020 plkst. 13.00.Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 16.03.2020, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma- 330.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lvIzsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi