Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/021/2021-EIS
Izsoles sākums:
23.02.2021
Pieteikties var līdz:
15.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 530.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 300.00
Izsoles solis:
€ 530.00
Aktuālais solījums:
€ 5 830.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv/lietošanas-noteikumi) pārdot Jurijam Jurušam par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu – Pritikino 13, Naujenes pag., Daugavpils nov., kadastra Nr. 4474 007 0205, reģistrēts Daugavpils tiesas Naujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000062215. Nekustamais īpašums sastāv no: zemes vienības ar kopējo platību 3,9 ha (kadastra apzīmējums 4474 007 0205) un septiņas būves (kadastra apzīmējumi: 4474 007 0205 001, 4474 007 0205 002, 4474 007 0205 004, 4474 007 0205 005, 4474 007 0205 006, 4474 007 0205 007, 4474 007 0205 008). Kreditors – AS Luminor Bank, juridiskā adrese – Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija.Īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 5300,00 EUR.  Izsoles solis – 530,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma. Personai kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.03.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita nodrošinājuma summa 530,00 EUR ZTI Alīna Zaķe reģ.Nr.22095811436, depozīta kontā LV48TREL9199021001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirta rēķina numuru, un jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021. gada 23.februāris., izsoles noslēguma datums un laiks – 2021. gada 25.marts, plkst. 13,00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi