Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00139/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 21 400.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 37 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ilonai Daģei. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.97, kas atrodas Aleksandra Bieziņa ielā 7, Rīgā, kadastra numurs 010093933267, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 21400,00.

Izsoles sākumcena: EUR 21400,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 500,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 20. septembrī.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 21. oktobrī, pulksten 13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 10. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi