Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:14!
Sludinājuma reģ.nr:
00013/066/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vildaus Juris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 070.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 025.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 11 525.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta Rīga, Avotu iela 40-13, rīko nekustamā īpašumu Krišjāņa Valdemāra iela 79/81-44, Rīga, kadastra Nr.0100 324 2194 (VZD), otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām ar kopējo platību 203,8kvm, kuras līdz dzīvojamās mājas privatizācijai reģistrētas ar kad.Nr.0100 324 2194. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Anita Kundziņa. Piedzinējs – Jānis Bakēvičs. Nekustamā īpašumu novērtējums – 10 700 EUR; Izsoles sākumcena – 8025,00EUR. Izsoles solis –500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 22.jūnijam ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summu 1070 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 02.jūnijs, plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 02.jūlijs, plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi