Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:19!
Sludinājuma reģ.nr:
00009/054/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Keršteine Ilga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 845.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 450.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 14 250.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, ar prakses vietu Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, pārdod pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) par bezmantinieka mantu atzītu Staņislava Sorokina nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.31 ar kopējo platību 19.3m2 un pie tā piederošām 1930/92550 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemesgabala ar kadastra Nr.0100 045 0104 un tajā skaitā funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa lit.007, šķūņa lit.008, kas atrodas Maskavas ielā 153A, kadastra Nr.0100 921 8678. 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj šā nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no šā nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Kreditori: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 8450,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena – 8450,00 EUR.

Izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsoles sākums 2020.gada 18.septembrī plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums 2020.gada 19.oktobrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 8.oktobrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilga Keršteines, depozīta kontā LV38TREL919904400300B, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 845,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi