Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:11!
Sludinājuma reģ.nr:
00006/034/2021-EIS
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Balasanjana Elīna , ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 88-II, Rīga, LV-1001
Telefons:
67704931; 22400703
E-pasts:
elina.balasanjana@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 425.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 250.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 22 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo izsoli Uģim Valdmanim piederošajam nekustamajam īpašumam Engures iela 10 - 48, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 901 4209. Piedzinēji: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "OZOLS", Reģ.Nr. 40003218487, adrese: Engures iela 10 - 53, Jūrmala,  Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Inita Valdmane, valsts. Nekustamais īpašums sastāv dzīvokļa īpašuma 25,8 kvm. platībā un 258/25827 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Uģa Valdmaņa īpašumtiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena – 14250  EUR. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 09.03.2021. un noslēgsies 08.04.2021. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.03.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1425 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi