Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/087/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Danga Guna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 510.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 100.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku ielā 2A, Gulbene, pirmajā izsolē pārdod Mairitai Lazdiņai piederošo nekustamo īpašumu:  Šķieneri 10-1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr .1 īpašuma platībā 68,9 kvm., kopīpašuma domājamā daļa 657/35218 no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 5090 900 0215. Piedzinējs: Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene; SIA "Baltic Business Advice", Lācplēša iela 41, Rīga; Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, Brīvības iela 8, Gulbene. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) – EUR 5100. Izsoles solis - EUR 250. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2020.gada 17.janvāris plkst.13:00 un noslēguma datums ir 2020.gada 17.februāris plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 6.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 510 apmērā  tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi