Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2020 13:13!
Sludinājuma reģ.nr:
00089/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2020
Pieteikties var līdz:
07.09.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 800.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu:Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jevgeņijam Prohorovam. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.19, kas atrodas Bērzpils ielā 75, Rīgā, kadastra numurs 01003912345, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3800,00.

Izsoles sākumcena: EUR 3800,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 100,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 18. augustā, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 17. septembrī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 07. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi