Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/083/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jonas Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 980.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 59 800.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 60 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, ar prakses vietu Rīgā, Tērbatas iela 59/61-7, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder SIA “CĒSIS TRAVEL” (Baltā iela 22/1-60, Rīga). Piedzinējs SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (Aleksandra Čaka iela 42, Rīga). Nekustamā īpašuma hipotekārais kreditors SIA “Grand Credit” (Bīskapa gāte 2, Rīga).

Izsolāmais īpašums ar kadastra Nr.0100 919 5001 sastāv no nepadzīvojamo telpu īpašuma Nr.60, 601 ar kopējo platību 376,3 kvm, kas atrodas Baltā ielā 22-k-1, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.36730/330460, pie neapdzīvojumo telpu īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 01000772032001): 36730/330460.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 59800,- EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 600,- EUR.

Izsoles sākums 2020.gada 3.jūlijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2020.gada 3.augustā plkst. 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 23.jūlijā, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 5980,- EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru;

2) jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju dalībai izsolē.

Tālrunis informācijai 67704014.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi