Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.01.2021 14:20!
Sludinājuma reģ.nr:
00017/090/2020-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2020
Pieteikties var līdz:
05.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Miglavs Nauris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 13 600.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 90. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Nauris Miglavs, prakses vieta – Cēsis, Raunas iela 9, rīko pirmo izsoli Kasparam Kārkliņam piederošajai 1/3 domājamai daļai no nekustamā īpašuma, kas atrodas “Ezerkrasti 1”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., kadastra Nr. 4274 007 0272, un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3228 ha. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsole sāksies 16.12.2020. un noslēgsies 15.01.2021. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.01.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 200,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Naura Miglava, reģ.Nr. 11048811368, depozīta kontā Nr. LV86TREL919911200100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 64174458, 24201042.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi