Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00032/107/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 230.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 725.00
Izsoles solis:
€ 86.00
Aktuālais solījums:
€ 1 897.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Ilgai Zaķei piederošajām 372/5285 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Skolas iela 13, Dobele, Dobeles nov., kadastra Nr. 4601 007 3906, otro izsoli. Piedzinējs – SIA GelvoraSergel, Cēsu iela 31/3, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 46010073906) ar kopējo platību 1702 kv.m., dzīvojamā mājas (kadastra apzīmējums 4601 007 3906 001), un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4601 007 3906 002). Uz 372/5285 domājamo daļu īpašnieka vārda Zemesgrāmatā nostiprinātas: kopīgas lietošanas tiesības uz daļu no zemes (kadastra numurs 4601 007 3906); kopīgas lietošanas tiesības uz dzīvojamās mājas (4601 007 3906 002) - kāpņu telpu (telpa Nr.1) ar platību 4,5 kv.m., (telpu grupa 902), tualeti (telpa Nr.2) ar platību 1,2 kv.m. (telpu grupa 902); atsevišķas lietošanas tiesības uz dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4601 007 3906 002) daļu, kas sastāv no telpām – dzīvojamā istaba (telpa Nr.1) ar platību 14,6 kv.m. (telpu grupu 003), dzīvojamā istaba (telpa Nr.2) ar platību 10,2 kv.m. (telpu grupu 003), ēdamistaba (telpa Nr.3) ar platību 6,1 kv.m. (telpu grupu 003), virtuve (telpa Nr.4) ar platību 6,3 kv.m. (telpu grupu 003), kopā 37,2 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 2300,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 1725,00. Izsoles solis - EUR 86,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 8. jūlijā. Izsoles noslēgums - 2020. gada 7. augustā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 28. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 230,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi