Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 24.09.2019 11:41!
Sludinājuma reģ.nr:
00140/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 390.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 23 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Inai Bērziņai, Ruslanam Bezrodnam. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.11, un pie tā piederošās 4284/169794 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Vaidelotes ielā 24, Rīgā, kadastra numurs 01009161332, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1447111.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 23900,00.

Izsoles sākumcena: EUR 23900,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 500,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 20. septembrī.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 21. oktobrī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 10. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi