Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/057/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Pētersone Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 9 825.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 12 525.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 57 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone, prakses vieta Tērbatas iela 5-6, Rīga, pārdod otrajā izsolē SIA MV ROAD, juridiskā adrese Mārupes iela 57, Rīga, kustamo mantu kā lietu kopību - sastāv no kravas seglu vilcēja Mercedes Benz AXOR 1835, valsts reģ. Nr.FM4469, izlaiduma gads 2005, (manuālā, dīzelis, korozija virsbūves un nesošo konstrukciju elementiem, darbībā nav pārbaudīts, TA datums 06.07.2016 ) ar puspiekabi cisterna LAG 0-3-43 01ar valsts reģ. Nr.N5606 (korozija uz virsbūves elementiem, uzstādīta degviela distribūcijas iekārta, darbībā nav pārbaudīts, pēdējā TA 07.07.2016), lietoti.    Novērtējums 13100 EUR, otrās izsoles sākumcena 9825 EUR. Izsoles solis – 300 EUR . Izsoles sākuma datums – 2021.gada 26.janvārī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 25.februārī plks.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 15.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no novērtējuma – 1310 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone reģ. Nr. 19026010910, depozīta kontā Nr.  LV59TREL9199046001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un izsoles priekšmeta nosaukumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi