Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/039/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 160.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 600.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 650.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantu – 1/12 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Dīvajas ielā 5, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 623 0006.

Kreditori: Dagnija Sniķere, SIA "VISAM", adrese: Neretas iela 6-7, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no 1/12 domājamām daļām no kopīpašumā esošas apbūves: dzīvojamās mājas (lit.Nr.001) ar kopējo platību 86,1 m2 un 2 palīgēkām (lit.Nr.002; Nr.003) (īpašuma sastāvā reģistrētā būve lit.Nr.002 ir nojaukta un dabā neeksistē). Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 11791.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1 600 EUR apmērā. Izsoles sākumcena 1 600 EUR. Izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Izsoles sākuma datums: 17.04.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks: 17.05.2019., plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 07.05.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 160 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  

Tālrunis uzziņām 67133106.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi