Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/090/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Miglavs Nauris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 620.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 16 200.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 21 400.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.90 zvērināts tiesu izpildītājs Nauris Miglavs, ar prakses vietu Raunas ielā 9, Cēsīs, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Akmens ielā 3-29, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 900 1100, un sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38,3 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 383/26249 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Kreditors – Cēsu novada pašvaldība, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 16200,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsole sāksies 15.12.2020. un noslēgsies 14.01.2021. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 1620,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Naura Miglava, reģ.Nr. 11048811368, depozīta kontā Nr. LV86TREL919911200100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālr. uzziņām 64174458, 24201042.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi