Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00034/019/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.10.2019
Pieteikties var līdz:
06.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 1 650.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 41A - 77, Daugavpilī ar kadastra 0500 903 2768. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.77 ar kopējo platību 28,8m2 un 2880/536430 domājamām daļām no daudzdzīvokļu  mājas un zemes ar kadastra Nr. 0500 008 0611,  īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2950 77. Pieteikts kreditors Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 9000007732. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 1500,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 17.oktobris pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 19.novembris pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 6.novembrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 150,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi