Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00035/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 150.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 3 250.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Jurijam Kozlovam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Šķēde 1-5-13, kas atrodas Medzes pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,061 ha un būvēm, reģistrēts Medzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000030266, kadastra Nr. 6476 002 0338. Izsolē tiek pārdota ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība 4 200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 3 150,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 28.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 420,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 8.jūlijs izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 7.augusts plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi