Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00024/092/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.12.2019
Pieteikties var līdz:
31.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Krima Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 670.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 700.00
Izsoles solis:
€ 134.00
Nosolītā cena:
€ 15 276.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, pārdod pirmajā izsolē valstij piekrītošo bezmantinieku mantu, kas piederēja Ilmāram Bērziņam. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.11 36,46 m2 platībā un 3646/197520 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, adrese Jaunā iela 19A – 11, Limbaži, Limbažu novads, ar kadastra Nr.6601 900 1659, reģistrēts Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.340 11. Kreditors: AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050; SIA Namsaimnieks, Ezeru iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Nekustamā īpašuma novērtējums: 6700.00 EUR. Izsoles sākumcena: 6700.00 EUR. Izsoles solis: 134.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles sākuma datums: 2019.gada 11.decembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 10.janvārī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 31.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 670.00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. 26681959.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi