Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.07.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00013/104/2021-EIS
Izsoles sākums:
22.06.2021
Pieteikties var līdz:
12.07.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
22.07.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Trasūne Zane, ZTI
Adrese:
Dārza iela 12a, Bauska, LV-3901
Telefons:
63924694; 22010110
E-pasts:
zane.trasune@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 24 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, otrajā izsolē pārdod SIA Palikt LV, Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils piederošo nekustamo īpašumu Raiņa iela 3, Viesīte, Viesītes novads, kadastra nr. 5615 001 0277. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1050 m2 un dzīvojamās ēkas ar piebūvi (5615 001 0277 001) un trīs palīgceltnēm. Piedzinējs – AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 32000,00. Izsoles sākumcena – EUR 24000,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 22.06.2021. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 22.07.2021. plkst. 13.00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (3200,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 12.07.2021. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi