Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00033/002/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Beitāne Inese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 440.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne (prakses vieta: Lielais prospekts 53-4, Ventspilī)  rīko pirmo izsoli Neļjai Soboļevai, tiesiskā valdījumā esošajamam nekustamajam īpašumam " Objekts 2" dz.5, Popes pagasts, Ventspils novads kadastra Nr.98569000065, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA " Ventspils nami", Audēju iela 9-3, Ventspils. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.5 ar kopējo platību 33,7 kvm. Nekustamā īpašuma novērtējums 400,00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 400,00EUR. Izsoles solis 40,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 15.12.2020. un noslēgsies 14.01.2021. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 40,00EUR, ZTI Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63622289.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi