Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00074/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 20 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 209 000.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
€ 219 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Eduardam Slobinam piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpašumu Nr.1 ar platību 134.9 kvm, kopīpašuma 1349/29074 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Teātra iela 12-1, Rīga, kadastra numurs 0100 915 9411, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5280 1.

Piedzinējs: AS Rietumu banka, adrese: Vesetas iela 7, Rīga.

Novērtējums: 209 000.00 EUR (divi simti deviņi tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 5000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 20900,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 13.jūnijs, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi