Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/011/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 120.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē Jānim Lasmanim piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Gobas, Laukmuiža, Dundagas pag., Dundagas nov.  

·         Parādnieks: Jānis Lasmanis.  

·    Piedzinēji: (a) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, (b) Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.                     

·        Novērtējums:  EUR 2000,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,8 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 88500250027001 un kopējo platību 158,0 kv.m.

Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88500250027.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 1500,00

* Izsoles solis EUR 120,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 23.aprīlis, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 25.maijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 13.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 200,00.

Tālr. 63232382.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi