Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:15!
Sludinājuma reģ.nr:
00015/040/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Strižko Jānis, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 59/61-7, Rīga, LV-1001
Telefons:
67271344; 22069592
E-pasts:
janis.strizko@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 760.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 27 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 32 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta: Tērbatas ielā 59/61-7, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Baldones iela 10-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 915 8123. Īpašnieks - Aleksandrs Žingelis, mantojuma tiesībās apstiprināti mantinieki Ļubova Žingele, Jegors Žingelis un Antons Žingelis. Piedzinējs – AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2, 54.8m2 platībā un 548/4423 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves – šķūnis lit.3. Nekustamā īpašuma novērtējums 27`600,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti eiro un 00 eiro centi). Pirmās izsoles sākumcena: 27`600,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti eiro un 00 eiro centi). Izsoles solis: 300,00 EUR (trīs simti eiro un 00 eiro centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 17.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 16.septembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.septembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģistrācijas Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 2760,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro un 00 eiro centi) apmērā. Tālr. uzziņām 22069592. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi