Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00006/035/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mihailovs Edgars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 28 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, ar prakses vietu: Atmodas ielā 19-205, Jelgavā pirmajā izsolē pārdod SIA „Īpašumi EG”, jur.adrese: „Tigranas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. piederošās 14 (četrpadsmit) SIA „FORMATEX”, reģ.Nr.44103118243, pamatkapitāla daļas, kā vienu izsoles priekšmetu. Kustamās mantas novērtējums un sākumcena – 28000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena virs 1400,00 EUR ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 03.07.2020. plkst.13:00 un noslēgsies 03.08.2020. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams ne vēlāk kā līdz 23.07.2020. iemaksāt nodrošinājuma summu 2800,00 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ.Nr.15048012521, depozīta kontā Nr.LV42TREL9199025001000, Valsts Kase, kods: TRELLV22, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 24779020. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi