Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 13:16!
Sludinājuma reģ.nr:
00023/024/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meldere Kristīne, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 890.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 30 400.00

Objekta informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA IZSOLĒ             Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta – Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Anatolam Viškuram piederošo nekustamo īpašumu: Eglītes, nekustamais īpašums sastāv no: zemes gabals 17,4 ha, adrese: "Eglītes", Dagdas pag., Dagdas nov., kas reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Dagdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 226, kadastra Nr. 6054 001 0038. Piedzinējs ir SIA “Linas Agro”, adrese: “Baltijas Ceļš”, Cenu pag., Ozolnieku novads. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 18900,00 EUR.           Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 18900,00 EUR. Izsoles solis ir EUR 500,00.           Izsoles sākums ir 2020.gada 22.septembrī plkst. 13-00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 22.oktobrī plkst. 13-00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2020.gada 12.oktobrim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi