Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 470.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 700.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 7 700.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko Regnaldam Milleram piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Bišu iela 26, Jūrmala, kadastra Nr.1300 026 4201, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, ar kopējo platību 915 kv.m., uz kura atrodas viena pamatceltne un divas palīgceltnes. Piedzinējs – Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala; AS Reverta, Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 4700,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 470,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 13.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi