Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00025/027/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 330.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 300.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Igoram Fadejevam piederošo 2/3 domājamo daļu nekustamā īpašuma pēc adreses Zaļumu iela 4, Daugavpils; Zaļumu iela 2, Daugavpils, kur viss nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 05000340701), kopplatībā 2294 m2  un būves (kadastra apzīmējums 05000340701001); būves (kadastra apzīmējums 05000340701003); būves (kadastra apzīmējums 05000340701005); būves (kadastra apzīmējums 05000340701007); būves (kadastra apzīmējums 05000340701012); būves (kadastra apzīmējums 05000340701013); būves (kadastra apzīmējums 05000340701014).Nekustamais īpašums reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 297 ar kadastra numuru: 0500 034 0701. Parādnieks: Igors Fadejevs Zaļumu iela 4-1, Daugavpils. Piedzinējs: Valsts Ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, Daugavpils pilsētas dome. Īpašuma izsoles sākumcena 13 300,00 EUR. Izsoles solis- 300,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2020.gada 3.jūlijs plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 3.augusts pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 23.jūlijam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1330,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi