Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.01.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/055/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.12.2020
Pieteikties var līdz:
04.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 440.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 400.00
Izsoles solis:
€ 44.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA R89, reģistrācijas Nr. 50103694641, juridiskā adrese Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005, piederošās 1967/29167 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Valmieras iela 28, Rīga, ar kadastra numuru 0100 037 0144 (lietošanā pagrabstāva palīgtelpas Nr.13).    

Nekustamais īpašumu sastāv no - zemesgabala (kadastra apz.0100 037 0144) ar platību 1203m2 un uz tās stāvošas dzīvojamās mājas (kadastra apz.0100 037 0144 001), kadastra nr.0100 037 0144, kas atrodas Rīgā, Valmieras ielā 28. Lietošanā pagrabstāva palīgtelpas Nr.13 (kadastra apz.0100 037 0144 001 106): daļa D ~5m2; daļa F~5m2; daļā G~5m2, daļa H ~5m2) pēc plāna 4 mantu glabātuves.  

Piedzinējs – Rīgas pilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

 Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 4400,00.

Izsoles sākumcena ir EUR 4400,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir EUR 44,00.

Izsoles sākums ir 2020.gada 15.decembrī, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2021.gada 14.janvārī, plkst.13:00.       

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.janvārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 440,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi .

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi