Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 08.04.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00011/086/2021-EIS
Izsoles sākums:
09.03.2021
Pieteikties var līdz:
29.03.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
08.04.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Adrese:
Skolas iela 9-12, Rīga, LV-1010
Telefons:
67693733; 29286585
E-pasts:
ainars.susts@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 530.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 300.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 8 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas iela 9-12, pirmajā izsolē pārdod Gerard Anthony Barry piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 1/85 domājamo daļu no neapdzīvojamās telpas Nr.218 ar platību 2518 kvm, kopīpašuma 25180/192105 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (lietošanā autostāvvieta Nr.15), kas atrodas Duntes iela 28-218, Rīga, kadastra numurs 0100 922 6949, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1282 218.

Piedzinējs: AS Rietumu banka, adrese: Vesetas iela 7, Rīga.

Novērtējums: 5300.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti euro, 00 centi). Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 530,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2021.gada 9.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 8.aprīlis, plkst.13:00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi