Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/113/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Grīga Rigmonta, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 210.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 575.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 725.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga pārdod otrajā izsolē bezmantinieka mantu - dzīvokļa īpašumu ar kadastra numuru 5601 900 0250, kas atrodas Pasta iela 107/107a-5, Jēkabpils, ar kopējo platību 70,6 kvm, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 706/1974 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgceltnēm. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Otrās izsoles sākumcena EUR 1575.00. Izsoles solis  EUR 50.00. Izsoles sākuma datums 20.09.2019. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 21.10.2019. plkst.13.00. Piedzinējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 10.10.2019., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni,  zvērinātam tiesu izpildītājam jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, kas ir EUR 210.00, Zvērināta tiesu izpildītāja Rigmontas Grīgas, reģ.Nr.21047412022 depozīta kontā Nr.LV02TREL9199084001000, Valsts kase. Informācija pa tālr. 65231270.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi