Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.06.2021 17:17!
Sludinājuma reģ.nr:
00010/018/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2021
Pieteikties var līdz:
03.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Joffe Jūlija, ZTI
Adrese:
Rīgas iela 64-203, Daugavpils, LV-5401
Telefons:
65421406; 29926579
E-pasts:
julija.joffe@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 410.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 100.00
Izsoles solis:
€ 41.00
Nosolītā cena:
€ 15 047.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe,prakses vieta:Rīgas ielā 64,Daugavpilī, rīko 1.izsoli Harijam Sargūnam piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Vaļņu ielā 4E, Daugavpilī, kad.Nr.05005360504, nod.Nr.100000230365. Nekustamais īpašums sastāv no būves.Esošais izmantošanas veids-noliktava.Piedzinējs Daugavpils pilsētas dome,Kr.Valdemāra iela 1,Daugavpils.   Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR4100. Izsoles solis EUR41. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole sāksies 14.05.2021. plkst.13.00. un noslēgsies 14.06.2021. plkst.13.00. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē,jāpieteic savas prasības  tiesā līdz izsoles dienai.Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nepieciešams līdz 03.06.2021. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR410 ZTI Jūlijas Joffes, reģ.Nr.22027110275, depozīta kontā: konta Nr.LV60TREL9199013001000,Valsts kase kods TRELLV22,EKK F22010010, un, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi