Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/107/2020-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2020
Pieteikties var līdz:
05.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 530.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 300.00
Izsoles solis:
€ 265.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Jānim Akonam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 5 - 11, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 5371, pirmo izsoli. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv divistabu dzīvokļa, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 47,1 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 464/5199 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 09000070339001), būves (kadastra apzīmējums 09000070339003), būves (kadastra apzīmējums 09000070339004) un zemes (kadastra apzīmējums 09000070339). Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums – EUR 5300,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 5300,00. Izsoles solis - EUR 265,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 14. februārī un izsoles noslēgums - 2020. gada 16. martā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 530,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi